CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ESPAÑA

Representante legal: Jesús Gimeno Ullastres
C.I.F: G79933537
Coordinador técnico:
Programa de Justicia Restaurativa VIGO
Somos CONCAES, la Confraternidad Carcelaria de España, nuestra labor principal se desarrolla dentro de los centros penitenciarios, realizando talleres sociales educacionales, programas a escala europea de Justicia Restaurativa, y programas de valores. La justicia restaurativa considera que el crimen es algo más que una violación de la ley. Es un daño a las personas, a las relaciones personales y a la comunidad. La justicia no debe consistir solo en cumplir un castigo, sino también en reparar los daños causados a las víctimas. Por eso, es una justicia que se basa en los diálogos entre víctimas e infractores, poniendo el énfasis en el perdón y la reparación. Actualmente buscamos voluntarios en VIGO para un programa de JUSTICIA RESTAURATIVA. El proyecto consiste en 10 sesiones de diálogos restaurativos con personas condenadas a una pena privativa de libertad o a trabajo en beneficio de la comunidad. Busca concienciar a las personas sobre los delitos cometidos, la reparación del daño, el perdón y la responsabilización, entre otras cosas. En algunas sesiones, una víctima no vinculada a los infractores comparte sus experiencias con ellos. Buscamos a voluntarios que se comprometan con el taller, debido a que la permanencia mínima es de aproximadamente 10 semanas (1 día por semana, quedando los días concretos aún por definir en función de la disponibilidad de los voluntarios). La importancia de la permanencia reside en la necesidad de crear un ambiente de confianza con los participantes de forma que ellos se sientan cómodos a la hora de asistir. Además, las sesiones están diseñadas en orden, por lo que es realmente importante que los penados estén acompañados por el mismo grupo de voluntarios hasta la finalización del programa. ¿Te interesa participar como voluntario en este proyecto para dirigir las sesiones de diálogos restaurativos con otros compañeros? ¿Has sido víctima de un delito y te interesaría compartir tu experiencia? ¡Inscríbete y contactaremos contigo!
PROXECTO OLIVO PONTEVEDRA
Os obxectivos xerais do programa son a prevención do deterioro físico, cognitivo, social e emocional das persoas maiores de 65 anos privadas de liberdade. Os obxectivos específicos do programa de voluntariado son os seguintes: - Facilitar un espazo para as persoas maiores de 65 anos no que poidan relacionarse con outras persoas e prevelo illamento social. - Mellorar a autoestima da poboación maior de 65 anos. - Mellorar as capacidades cognoscitivas mediante exercicios para entreter a memoria, atención, función executiva, etc. - Axudar as persoas a manter unha boa forma física, mediante exercicios de ximnasia de baixa intensidade. As actividades que vai a desenvolver o voluntariado son as seguintes: - Obradoiro de lecto-escritura: as persoas voluntarias levan un texto ou unhas preguntas dende as que construír un texto cos internos e guían un pequeno debate sobre o mesmo, ademais de axudarlles coa corrección ortográfica e gramatical. - Estimulación cognitiva: as persoas voluntarias levan fichas individuais ou algunhas actividades grupais para mellorala función cognitiva. Exercicios de memoria, atención, habilidades visioespaciais, etc. - Cinefórum: unha vez ao mes as persoas voluntarias levan unha película ao centro para o seu visionamento e na seguinte sesión se fai un debate sobre a mesma. - Actividade física: se fan exercicios de baixa intensidade coas persoas penadas. Todas estas actividades se organizan cunha persoa coordinadora da "Confraternidad Carcelaria de España" (CONCAES) que axudará á persoa voluntaria a atopar o material adecuado o llo dará directamente. En canto á formación académica non precisamos un perfil concreto. O máis importante é a empatía e a sensibilidade co medio penal. As actividades de voluntariado desenvolveranse en Centro Penal de A Lama (Pontevedra)
PROXECTO OLIVO A CORUÑA
Os obxectivos xerais do programa son a prevención do deterioro físico, cognitivo, social e emocional das persoas maiores de 65 anos privadas de liberdade. Os obxectivos específicos do programa de voluntariado son os seguintes: - Facilitar un espazo para as persoas maiores de 65 anos no que poidan relacionarse con outras persoas e prevelo illamento social. - Mellorar a autoestima da poboación maior de 65 anos. - Mellorar as capacidades cognoscitivas mediante exercicios para entreter a memoria, atención, función executiva, etc. - Axudar as persoas a manter unha boa forma física, mediante exercicios de ximnasia de baixa intensidade. As actividades que vai a desenvolver o voluntariado son as seguintes: - Obradoiro de lecto-escritura: as persoas voluntarias levan un texto ou unhas preguntas dende as que construír un texto cos internos e guían un pequeno debate sobre o mesmo, ademais de axudarlles coa corrección ortográfica e gramatical. - Estimulación cognitiva: as persoas voluntarias levan fichas individuais ou algunhas actividades grupais para mellorala función cognitiva. Exercicios de memoria, atención, habilidades visioespaciais, etc. - Cinefórum: unha vez ao mes as persoas voluntarias levan unha película ao centro para o seu visionamento e na seguinte sesión se fai un debate sobre a mesma. - Actividade física: se fan exercicios de baixa intensidade coas persoas penadas. Todas estas actividades se organizan cunha persoa coordinadora da "Confraternidad Carcelaria de España" (CONCAES) que axudará á persoa voluntaria a atopar o material adecuado o llo dará directamente. En canto á formación académica non precisamos un perfil concreto. O máis importante é a empatía e a sensibilidade co medio penal. As actividades de voluntariado desenvolveranse en Centro Penal de Teixeiro (A Coruña)
DIÁLOGOS RESTAURATIVOS LUGO
O programa ten unha duración total de 10 sesións, se ven cando rematamos un tratamos de ter datas para facer o seguinte. O persoal voluntario pode comprometerse a facer unha edición do programa e logo indicar se quere participar na seguinte no transcurso da primeira. Se empeza cunha actividade de cohesión grupal, despois se levan a cabo chuvias de ideas sobre os conceptos da sesión, (por exemplo, que é a responsabilidade), reflexións e debates dirixidos. Ao peche da sesión se fai un pequeno resumo dos conceptos traballados e rematan dicindo unha palabra sobre como se sentiron durante a sesión. Na primeira e na derradeira sesión se fan, ademais, entrevistas e cuestionarios individuais nos que se pregunta sobre como se senten respecto ao delito (grao de arrepentimento, responsabilidade, quen pensan que son as persoas afectadas, etc.). Cara a segunda metade do programa se fan algunhas actividades encamiñadas a que os e as penados e penadas busquen formas de reparar as súas vítimas. Na maioría dos casos escriben unha carta de perdón de forma simbólica (que non se entrega ás vítimas) e nalgún caso levan a cabo outra actividade. Despois da formación online será preciso dedicarlle 3 ou 4 horas para cada sesión do programa. (3 no centro penal e 4 no centro de inserción social) e uns 20 minutos por videochamada para organizar a sesión antes da mesma.) O programa pode levarse a cabo nos centros penitenciarios. Estas reunións son facilitadas por 2 voluntarios/as en cada centro, con seguimento da persoa coordinadora da "Confraternidad Carcelaria de España" (CONCAES).
DIÁLOGOS RESTAURATIVOS OURENSE
O programa ten unha duración total de 10 sesións, se ven cando rematamos un tratamos de ter datas para facer o seguinte. O persoal voluntario pode comprometerse a facer unha edición do programa e logo indicar se quere participar na seguinte no transcurso da primeira. Se empeza cunha actividade de cohesión grupal, despois se levan a cabo chuvias de ideas sobre os conceptos da sesión, (por exemplo, que é a responsabilidade), reflexións e debates dirixidos. Ao peche da sesión se fai un pequeno resumo dos conceptos traballados e rematan dicindo unha palabra sobre como se sentiron durante a sesión. Na primeira e na derradeira sesión se fan, ademais, entrevistas e cuestionarios individuais nos que se pregunta sobre como se senten respecto ao delito (grao de arrepentimento, responsabilidade, quen pensan que son as persoas afectadas, etc.). Cara a segunda metade do programa se fan algunhas actividades encamiñadas a que os e as penados e penadas busquen formas de reparar as súas vítimas. Na maioría dos casos escriben unha carta de perdón de forma simbólica (que non se entrega ás vítimas) e nalgún caso levan a cabo outra actividade. Despois da formación online será preciso dedicarlle 3 ou 4 horas para cada sesión do programa. (3 no centro penal e 4 no centro de inserción social) e uns 20 minutos por videochamada para organizar a sesión antes da mesma.) O programa pode levarse a cabo nos seguintes centros, en función da proximidade das persoas voluntarias: -Centro Penal Pereiro de Aguiar (Ourense Estas reunións son facilitadas por 2 voluntarios/as en cada centro, con seguimento da persoa coordinadora da "Confraternidad Carcelaria de España" (CONCAES).
DIÁLOGOS RESTAURATIVOS PONTEVEDRA
O programa ten unha duración total de 10 sesións, se ven cando rematamos un tratamos de ter datas para facer o seguinte. O persoal voluntario pode comprometerse a facer unha edición do programa e logo indicar se quere participar na seguinte no transcurso da primeira. Se empeza cunha actividade de cohesión grupal, despois se levan a cabo chuvias de ideas sobre os conceptos da sesión, (por exemplo, que é a responsabilidade), reflexións e debates dirixidos. Ao peche da sesión se fai un pequeno resumo dos conceptos traballados e rematan dicindo unha palabra sobre como se sentiron durante a sesión. Na primeira e na derradeira sesión se fan, ademais, entrevistas e cuestionarios individuais nos que se pregunta sobre como se senten respecto ao delito (grao de arrepentimento, responsabilidade, quen pensan que son as persoas afectadas, etc.). Cara a segunda metade do programa se fan algunhas actividades encamiñadas a que os e as penados e penadas busquen formas de reparar as súas vítimas. Na maioría dos casos escriben unha carta de perdón de forma simbólica (que non se entrega ás vítimas) e nalgún caso levan a cabo outra actividade. Despois da formación online será preciso dedicarlle 3 ou 4 horas para cada sesión do programa. (3 no centro penal e 4 no centro de inserción social) e uns 20 minutos por videochamada para organizar a sesión antes da mesma.) O programa pode levarse a cabo nos seguintes centros, en función da proximidade das persoas voluntarias: - Centro de inserción social Carmen Avendaño (Vigo) - Centro penal a Lama (Pontevedra) Estas reunións son facilitadas por 2 voluntarios/as en cada centro, con seguimento da persoa coordinadora da "Confraternidad Carcelaria de España" (CONCAES).
DIÁLOGOS RESTAURATIVOS A CORUÑA
O programa ten unha duración total de 10 sesións, se ven cando rematamos un tratamos de ter datas para facer o seguinte. O persoal voluntario pode comprometerse a facer unha edición do programa e logo indicar se quere participar na seguinte no transcurso da primeira. Se empeza cunha actividade de cohesión grupal, despois se levan a cabo chuvias de ideas sobre os conceptos da sesión, (por exemplo, que é a responsabilidade), reflexións e debates dirixidos. Ao peche da sesión se fai un pequeno resumo dos conceptos traballados e rematan dicindo unha palabra sobre como se sentiron durante a sesión. Na primeira e na derradeira sesión se fan, ademais, entrevistas e cuestionarios individuais nos que se pregunta sobre como se senten respecto ao delito (grao de arrepentimento, responsabilidade, quen pensan que son as persoas afectadas, etc.). Cara a segunda metade do programa se fan algunhas actividades encamiñadas a que os e as penados e penadas busquen formas de reparar as súas vítimas. Na maioría dos casos escriben unha carta de perdón de forma simbólica (que non se entrega ás vítimas) e nalgún caso levan a cabo outra actividade. Despois da formación online será preciso dedicarlle 3 ou 4 horas para cada sesión do programa. (3 no centro penal e 4 no centro de inserción social) e uns 20 minutos por videochamada para organizar a sesión antes da mesma.) O programa pode levarse a cabo nos seguintes centros, en función da proximidade das persoas voluntarias: - Centro de inserción social Carmela Arias y Díaz de Rábago (Coruña) - Centro Penal de Teixeiro (Coruña) Estas reunións son facilitadas por 2 voluntarios/as en cada centro, con seguimento da persoa coordinadora da "Confraternidad Carcelaria de España" (CONCAES).